Kursevi za sigurno rukovanje hranom

namirnice koje zahtijevaju posebnu paznju prilikom pripreme

Namirnice koje zahtijevaju posebnu pažnju prilikom pripreme

Preuzmite lekciju Naučit ćete: Koje su namirnice visokorizične i zašto Zašto je riža rizična Koje rizike nose mahunarke Na šta trebate obratiti pažnju kada koristite jaja Šta trebate provjeriti pri prijemu svježih ribljih proizvoda i kako ih skladištiti Na šta trebate obratiti pažnju kada koristite biftek Najznačajnije alergene iz hrane Kurs uključuje: Certifikat o uspješno …

Namirnice koje zahtijevaju posebnu pažnju prilikom pripreme Read More »

priprema hrane za serviranje i čuvanje hrane

Priprema hrane za serviranje i čuvanje hrane

Preuzmite lekciju Naučite Kako dolazi do unakrsne kontaminacije i kako je spriječiti Koji su izvori unakrsne kontaminacije Kako uposlenici mogu spriječiti unakrsnu kontaminaciju Na šta treba obratiti pažnju prilikom pripreme hrane termičkom obradom Kurs uključuje: Certifikat o uspješno završenom kursu Mogućnost pristupa putem kompjutera i/ili mobilnog uređaja 3 evidencijske liste za preuzimanje i dalju upotrebu …

Priprema hrane za serviranje i čuvanje hrane Read More »

čuvanje i serviranje hrane

Kontaminacija i termička obrada hrane

Preuzmite lekciju Naučite: Kako dolazi do unakrsne kontaminacije i kako je spriječiti Koji su izvori unakrsne kontaminacije Kako uposlenici mogu spriječiti unakrsnu kontaminaciju Na šta treba obratiti pažnju prilikom pripreme hrane termičkom obradom Kurs uključuje: Certifikat o uspješno završenom kursu Mogućnost pristupa putem kompjutera i/ili mobilnog uređaja 3 evidencijske liste za preuzimanje i dalju upotrebu …

Kontaminacija i termička obrada hrane Read More »

odmrzavanje hrane i FIFO/FEFO principi

Odmrzavanje hrane i FIFO/FEFO principi

Preuzmite lekciju Naučite: Na šta sve morate obratiti pažnju prilikom odmrzavanja hrane Metode odmrzavanja Kako izvršiti kontrolu odmrzavanja Šta uraditi ako postoji problem s odmrzavanjem Spriječiti unakrsnu kontaminaciju prilikom skladištenja Principe FIFO i FEFO za skladištenje i izuzimanje sirovina iz skladišta Kurs uključuje: Certifikat o uspješno završenom kursu Mogućnost pristupa putem kompjutera i/ili mobilnog uređaja …

Odmrzavanje hrane i FIFO/FEFO principi Read More »

rukovanje sirovinama

Rukovanje sirovinama

Preuzmite lekciju Naučite: Kako odabrati adekvatne dobavljače koji će vam isporučiti zdravstveno ispravne sirovine Na šta sve morate obratiti pažnju prilikom prijema sirovina Kako ispravno skladišti sirovine Kurs uključuje: Certifikat o uspješno završenom kursu Mogućnost pristupa putem kompjutera i/ili mobilnog uređaja 4 evidencijske liste za preuzimanje i dalju upotrebu (preuzmite u materijalima) 1 poster dostupan …

Rukovanje sirovinama Read More »

lična higijena

Lična higijena

Preuzmite lekciju Naučite: Koji su to zahtjevi za ličnom higijenom uposlenika Osnovna pravila za uposlene koji rade ili su u kontaktu s hranom Niz mjera koje se moraju primijeniti kako bi se smanjio i potpuno eliminisao rizik prijenosa infekcije sa zaposlenog osoblja putem hrane Kurs uključuje: Certifikat o uspješno završenom kursu Mogućnost pristupa putem kompjutera …

Lična higijena Read More »

Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti i kontrola štetnika

Preuzmite lekciju Naučite: Opšte i posebne zahtjeve za higijenu hrane Koje se kontrolne mjere mogu primijeniti za prevenciju i suzbijanje štetočina Koje se dužnosti ugovornih izvođača određenih mjera Kurs uključuje: Certifikat o uspješno završenom kursu Mogućnost pristupa putem kompjutera i/ili mobilnog uređaja 2 evidencijske liste za preuzimanje i dalju upotrebu (preuzmite u materijalima) 1 primjer …

Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti i kontrola štetnika Read More »