Interni kursevi

Kursevi razvijeni od strane USAID Turizam projekta u saradnji sa renomiranim partnerima, bazirani na iskustvu i stručnosti turističke industrije