Preduzetništvo za mlade: Angažovanje lokalne zajednice i rad sa volonterima

business, hard working, autonomous
Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno