rukovanje sirovinama

Rukovanje sirovinama

Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno

Naučite:

Kako odabrati adekvatne dobavljače koji će vam isporučiti zdravstveno ispravne sirovine

Na šta sve morate obratiti pažnju prilikom prijema sirovina

Kako ispravno skladišti sirovine

Kurs uključuje:

Certifikat o uspješno završenom kursu

Mogućnost pristupa putem kompjutera i/ili mobilnog uređaja

4 evidencijske liste za preuzimanje i dalju upotrebu (preuzmite u materijalima)

1 poster dostupan za preuzimanje (preuzmite u materijalima)

Interaktivni vodič "Sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma.” (preuzmite u materijalima)

Preuzmite lekciju:

Dobra ugostiteljska (proizvođačka) praksa - Rukovanje sirovinama

 

Preuzmite listu dobavljača:

Lista dobavljaca

 

Preuzmite evidencijsku listu prijema sirovina:

Evidencija prijema sirovina

 

Preuzmite evidencijsku listu temperature u rashladnim uređajima:

Evidencija temperature u rashladnim uredjajima

 

Preuzmite evidencijsku listu temperature u uređajima za skladištenje smrznute hrane:

Evidencija temperature u uredjajima za skladistenje smrznute hrane

 

Preuzmite poster:

Temperatura cuvanja lako kvarljivih namirnica

 

Preuzmite interaktivni vodič "Sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma:"

Vodič za sigurno rukovanje hranom