priprema hrane za serviranje i čuvanje hrane

Priprema hrane za serviranje i čuvanje hrane

Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno

Naučite

  • Kako dolazi do unakrsne kontaminacije i kako je spriječiti
  • Koji su izvori unakrsne kontaminacije
  • Kako uposlenici mogu spriječiti unakrsnu kontaminaciju
  • Na šta treba obratiti pažnju prilikom pripreme hrane termičkom obradom

Kurs uključuje:

  • Certifikat o uspješno završenom kursu
  • Mogućnost pristupa putem kompjutera i/ili mobilnog uređaja
  • 3 evidencijske liste za preuzimanje i dalju upotrebu (preuzmite u materijalima)
  • 3 postera dostupna za preuzimanje (preuzmite u materijalima)
  • Interaktivni vodič “Sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma.” (preuzmite u materijalima)