covid-19

LEKCIJA: Centri za posjetitelje

Kliknite na Centri za posjetitelje kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.

LEKCIJA: Usluge prijevoza

Kliknite na Usluge prijevoza kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.

LEKCIJA: Turistički vodiči

Kliknite na Turistički vodiči kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.

LEKCIJA: Obiteljski smještaj

Kliknite na Obiteljski smještaj kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.

LEKCIJA: Kulinarska iskustva

Kako biste pratili lekciju na cijelom ekranu, kliknite ovu ikonicu  Nakon što završite lekciju, nastavite na provjeru znanja kako biste dobili certifkat za uspješan završetak kursa.