Kategorija Lekcija: covid-19

LEKCIJA: Biciklizam

Kliknite na Biciklizam kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.

LEKCIJA: Bazari i zanatske radnje

Kliknite na Bazari i zanatske radnje kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.

LEKCIJA: Konobari u restoranima

Kliknite na Konobari u restoranima kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.

covid19-smjernice-bosna-i-hercegovina_kuhinje-u-restoranima

LEKCIJA: Kuhinje u restoranima

Kliknite na Kuhinje u restoranima kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.

LEKCIJA: Konobari u hotelima

Kliknite na Konobari u hotelima kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.

LEKCIJA: Recepcije u hotelima

Kliknite na Recepcije u hotelima kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.

LEKCIJA: Menadžment u hotelima

Kliknite na Menadžment u hotelima kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.