LEKCIJA: Skijanje i bordanje na snijegu

Kliknite na Skijanje i bordanje na snijegu kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.