covid19 smjernice

covid19-smjernice-bosna-i-hercegovina_kuhinje-u-restoranima

LEKCIJA: Kuhinje u restoranima

Kliknite na Kuhinje u restoranima kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.

LEKCIJA: Konobari u hotelima

Kliknite na Konobari u hotelima kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.