LEKCIJA: Aktivnosti ronjenja, na brodovima i tijekom igara u vodi

Kliknite na Aktivnosti ronjenja, na brodovima i tijekom igara u vodi kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.