LEKCIJA: Splavarenje, vožnja kanua i slične aktivnosti

Kliknite na Splavarenje, vožnja kanua i slične aktivnosti kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.