Moć turizma u podsticanju ekonomskog rasta – Sarajevo Business Forum 2022

Ne propustite 11. Sarajevo biznis forum, najveći poslovno-investicioni događaj u jugoistočnoj Evropi!

USAID Turizam podržava organizaciju posebnog panela posvećenog turizmu pod nazivom „Moć turizma u podsticanju ekonomskog rasta“ koji će se održati 12. maja od 10:50-12:30 sati u hotelu Hills u Sarajevu.

Pridružite se stručnjacima iz industrije i priznatim međunarodnim govornicima, poslovnim rukovodiocima i savjetnicima za destinacije, kompanijama i predstavnicima vlada iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Irske, Malezije, Bahreina i Srbije.

Izgradite poslovnu mrežu i pronađite partnera!

Pogledajte teme, dnevni red i govornike:

Registrujte se:

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo obezbjeđuje besplatna mjesta na forumu za 120 privrednih subjekata iz Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona. Pogledajte ko ima pravo učešća i kako se prijaviti na:

Don’t miss the 11th Sarajevo Business Forum, the largest business-investment event in Southeast Europe!

USAID Turizam is supporting the organization of a special panel dedicated to tourism titled “The power of tourism to fuel economic growth” which will be held on May 12 from 10:50 AM until 12:30 PM CET in Hotel Hills, Sarajevo.

Join industry experts and notable speakers in the international circuit, business executives and advisors to destinations, companies and governments from Bosnia and Herzegovina, United States, United Kingdom, Ireland, Malaysia, Bahrain and Serbia.

Build a business network and find a partner!

See topics, agenda and speakers:

Register at:

The Sarajevo Canton Ministry of Economy is providing free seats for 120 businesses from Canton Sarajevo and Bosnian-Podrinje Canton. See who is eligible to apply and how to apply at (in local language only):