plan-uspostavljanja-klastera-za-avanturisticki-turizam-bosna-i-hercegovina_usaid-turizam

Plan uspostavljanja klastera za avanturistički turizam

Glavni cilj Plana uspostavljanja klastera za avanturistički turizam je da omogući  profesionalne preporuke i preporuke koje su rezultat sprovedenog istraživanja, za poboljšanje održivosti i povećanje vrijednosti plana uspostavljanja klastera za avanturistički turizam, kroz razvoj proizvoda i odgovarajućeg promotivnog materijala.

U procesu pripreme ovog dokumenta, USAID projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) sproveo je istraživanje u vidu konsultacija, primarnog i sekundarnog istraživanja, online istraživanja i fokus grupa, pregled literature i pojedinačnih intervjua u svrhu boljeg razumijevanja trenutnog stanja u avanturističkom turizmu u Bosni i Hercegovini, te kako bismo identificirali glavne nedostatke i izazove u područjima upravljanja, zakonodavstva, razvoja proizvoda, marketinga, te ljudskih resursa.