Resursi

Bosna i Hercegovina - Analiza sektora: Izazovi i mogućnosti za unapređenje sektora turizma

USAID Turizam pružio je podršku u izradi veoma korisnog izvještaja Svjetske banke o izazovima i mogućnostima za unapređenje sektora turizma u Bosni i Hercegovini.  

Tu ćete pronaći pregled stanja sektora prije COVID-19 pandemije i preporuke kako izgraditi konkurentniji i otporniji sektor, te kako da privatni sektor razvije svoju strategiju za oporavak i daljni razvoj.  

Za izradu izvještaja korišteni su dostupni podaci iz turističkog sektora uz opsežne konsultacije sa akterima privatnog i javnog sektora.  

Za preuzimanje dokumenta kliknite na dugme ispod. Izvještaj je dostupan samo na engleskom jeziku.