rodna-analiza-sektora-turizma-bosna-i-hercegovina_usaid-turizam

Rodna analiza sektora turizma

Rodna analiza sektora turizma provedena je s ciljem identificiranja glavnih izazova i neophodnih intervencija za stvaranje većih mogućnosti za žene u turizmu i drugim srodnim sektorima. Ključni fokus procjene je razviti razumijevanje o ženama koje su uključene u različite turističke aktivnosti, bilo da se radi o ženama iz ruralnih i urbanih sredina, o manje ili više obrazovanim ženama, o ženama koje se nalaze na različitim pozicijama turističkog lanca vrijednosti, od poljoprivrednih proizvođača do vlasnica preduzeća i njihovih zaposlenica pa sve do potrošača turističkih proizvoda i usluga, te žena s invaliditetom i LGBTIQ osoba.

Analiza je koncipirana tako da predstavi nalaze i zaključke, kao i ponudi preporuke za četiri grupe dionika – za upravljačka tijela u turizmu, poslodavce, obrazovne i istraživačke institucije u turizmu i organizacije civilnog društva.

 

Klikom na dugme ispod preuzmite analizu kao PDF dokument:

This gender assessment was conducted with the aim of identifying the main challenges and necessary interventions to create more opportunities for women in tourism and other related sectors. A key focus of the assessment is to develop our understanding of the heterogeneity of women who are involved in various tourist activities: women from rural and urban areas, with little education to advanced degrees, women at different nodes of the tourism value chain from agricultural producers to business owners and their employees, to the consumers of tourism products and services, women living with disabilities, and LGBTIQ persons. It offers recommendations for four groups of stakeholders – tourism governing bodies, employers, tourism education and research institutions, and civil society organizations.

The report presents the findings and conclusions and offers recommendations for four groups of stakeholders – tourism governing bodies, employers, tourism education and research institutions, and civil society organizations.