sigurno-rukovanje-hranom-u-sektoru-ugostiteljstva-i-avanturistickog-turizma

Kursevi za sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma

Bosna i Hercegovina (BiH) zahvaljujući bogatstvu različitih uticaja ima odličnu kuhinju i nudi izvrsnu hranu u kojoj uživaju svi njeni posjetioci. S ciljem minimiziranja neželjenih iskustava i izbjegavanja potencijalno ozbiljnih zdravstvenih rizika poput trovanja hranom, USAID Projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) i Agencija za sigurnost hrane BiH razvili su 7 kurseva na temu “Sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma.”

Kursevi su razvijeni na osnovu istoimenog vodiča radi lakšeg savladavanja gradiva i usvajanja dobrih praksi koje subjekti koji se bave pripremom i/ili služenjem hrane (restorani, planinarski domovi, seoska domaćinstva i organizatori izleta u prirodi koji nude specijalitete domaće kuhinje i sl.) trebaju primjenjivati pri ispunjavanju svih propisanih obaveza u poslovanju s hranom.

Primarna namjena kurseva je da minimizira neželjena iskustva i izbjegne potencijalno ozbiljne zdravstvene rizike poput trovanja hranom koja mogu biti prouzrokovana neadekvatnim rukovanjem, pripremom i čuvanjem hrane. Kako do toga ne bi došlo, neophodno se pridržavati smjernica navedenih u kursevima.

Šta ćete naučiti

 1. Bolje ćete razumjeti zahtjeve koje zakon i podzakonski akti iz oblasti o hrani nameću kada je u pitanju oblast sigurnog rukovanja hranom
 2. Upoznati se sa sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima koje prostorije i oprema za proizvodnju i promet hrane moraju ispunjavati
 3. Uspješno ćete provoditi korake samokontrole u pripremi i posluživanju hrane
 4. Naučit ćete koje su to najbolje prakse kada je u pitanju proizvodnja, priprema i posluživanje hrane
 5. Poboljšat ćete vještine u identifikaciji i kontrolisanju opasnosti koje mogu ugroziti bezbjednost hrane
 6. Unaprijedit ćete vještine kako biste izbjegli neželjena iskustva i preduprijedili potencijalno ozbiljne zdravstvene rizike koje trovanje hranom može prouzrokovati ukoliko se hrana pravilno ne skladišti, priprema ili se istom neadekvatno rukuje

Kurs uključuje:

 • Sadržajan interaktivni vodič
 • Linkove kada je u pitanju zakonska osnova i podzakonski akti iz oblasti higijene hrane
 • 6 postera koji se mogu preuzeti
 • 13 primjera evidencijskih listi za preuzimanje i dalju upotrebu
 • Primjer kontrolne liste za verifikaciju HACCP plana
 • Mogućnost pristupa putem kompjutera i/ili mobilnog uređaja
 • 7  lekcija za kompletiranje pojedinačnih kurseva iz oblasti sigurnog rukovanja hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma
 • Certifikat o uspješno završenom kursu

Kome su ovi kursevi namijenjeni?

 • Kuharima i uposlenicima u restoranima i hotelima koji proizvode i serviraju hranu, a žele da unaprijede svoje znanje
 • Poslodavcima i vlasnicima subjekata koji posluju s hranom (restoranima, hotelima, drugim ugostiteljskim objekatima poput planinarskih domova)
 • Organizatorima izleta u prirodi, poput rafting centara, ali i seoskim domaćinstvima koja nude specijalitete domaće kuhinje.
 • Novim uposlenicima ili onima koji planiraju ili se žele zaposliti u restoranima i hotelima kako bi pored postojećih vještina razvili nova znanja, povećali vlastitu mobilnost i mogućnost za zaposlenje u nekom od subjekata koji posluju s hranom

Zašto biste trebali pohađati ove kurseve?

 • Da vas podsjeti na važnost sigurnosti hrane i opasnosti i izazove s kojima se susreću subjekti u poslovanju s hranom
 • Unaprijedite postojeće znanje i upoznajte se s činjenicama i podacima koje možda niste znali
 • Minimizirajte neželjena iskustva i izbjegnite potencijalno ozbiljne zdravstvene rizike poput trovanja hranom, koji mogu biti prouzrokovani neadekvatnim rukovanjem, čuvanjem ili pripremom hrane.

Imate li dodatna pitanja?

Za sva dodatna pitanja obratite se Veliboru Trifkoviću na vtrifkovic@turizambih.ba

Šta drugi kažu o kursevima:

Džemil Hajrić
Džemil HajrićAgencija za sigurnost hrane BiH
Read More
Ovo je vrlo važan vodič namijenjen svim ugostiteljima i onima koji pružaju ovakve usluge. Vodič je u skladu s našim zakonodavnim okvirom i baziran je na njemu. Ovakvi dokumenti pojednostavljuju procese izrade, pripreme i posluživanja hrane u ugostiteljskim objektima. Primjenom ovakvog dokumenta snižava se svaki rizik za ljude koji konzumiraju hranu pripremljenu u ugostiteljskim objektima.
Nedžad Biberović
Nedžad BiberovićMBA Centar Sarajevo/Restorani Slatko i Slano
Read More
Siguran sam da će ovaj vodič dati veliki doprinos i da će pomoći da se hranimo bezbjedno i osjećamo sigurnije. BiH je gastronomska zemlja u kojoj se mnogo ulaže u hranu i ugostiteljstvo. MBA Centar je primjer dobre prakse u ovoj oblasti, jer smo stavili sve svoje resurse za sigurnost hrane na raspolaganje
Karl Wurster
Karl WursterUred za ekonomski razvoj USAID/BiH
Read More
USAID BiH je ponosan na partnerstvo s Agencijom za sigurnost hrane BiH na važnoj inicijativi za sigurnost hrane koja će zaštititi zdravlje građana, posjetilaca i turista širom BiH. Vodič za sigurno rukovanje hranom, uz plakate, evidencijske liste i online kurseve dostupne na USAID Turizam Academy će izgraditi kapacitete turističkog sektora BiH da adresira uobičajene propuste i nauči principe koji se odnose na sigurnost hrane u turističkim ustanovama.
Previous
Next

Izaberite kurs za sebe!

Besplatno

Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti i kontrola štetnika

« » strana 1 / 2