SMJERNICE I PROTOKOLI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OD COVID-19 U TURIZMU

COVID –19 smjernice: Što je cilj tečaja?

  • USAID Turizam razvio je “Smjernice i protokole za zdravstvenu zaštitu od COVID-19 u turizmu” u saradnji sa sljedećim međunarodnim akterima u turističkoj industriji i bosanskohercegovačkim institucijama:  Svjetsko vijeće za putovanja i turizam (WTTC), Udruženje za avanturistička putovanja (ATTA) i klinika Cleveland, SAD, Udruženje za putovanja pacifičke Azije (PATA), Zavod za javno zdravstvo FBiH, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Odjel za turizam Vlade Brčko distrikta.
  • Ovaj tečaj uposlenicima u sektoru turizma nudi alate za kontrolu posljedica pandemije COVID-19, na način da definira jasne i direktne postupke i komunikaciju za održavanje sigurnosti svih uključenih strana (Vas i Vaših posjetitelja) kroz uvođenje smjernica za COVID-19 za turističku industriju.
  • Nakon što pročitate sadržaj tečaja, imat ćete mogućnost da pristupite provjeri znanja. Ako uspješno odgovorite na pitanja, dobit ćete certifikat izdan na Vaše ime, koji potvrđuje da ste suglasni sa smjernicama i da ste ih prihvatili i razumjeli. Za Vas, ovaj certifikat samo je korak u priznavanju Vašeg odgovornog ponašanja u uvjetima koje je izazvao COVID – 19. 
  • Certifikat će Vam dati potvrdu da kao profesionalac, detaljno i ozbiljno pristupate sigurnosti svojih gostiju i klijenata. Također, dati će Vam način da svome gostu poručite da ste uzeli u obzir sve aspekte rizika i da ste učinili sve u Vašoj moći da taj rizik izbjegnete ili smanjite u skladu sa zadanim smjernicama.
  • Poslodavcima koji imaju na umu sigurnost svojih zaposlenika i gostiju, certifikat predstavlja garanciju da je u svome objektu ili u svome biznisu uzeo u obzir sve preporučene mjere koje mogu smanjiti rizik, prvenstveno za najugroženije u direktnom kontaktu s ljudima, a to su zaposleni. Ukoliko su zaposleni osposobljeni da zaštitite sebe i goste, a poslodavac poduzeo sve mjere smanjenja rizika u skladu sa smjernicama, ovaj certifikat znači suglasnost sa COVID–19 smjernicama usvojenim u Bosni i Hercegovini. Usvojene smjernice za COVID–19 industriji turizma u BiH su donijele WTTC pečat za sigurna putovanja, i time i Vi postajete dio sustava koji garantira sigurnost gostima koji posjećuju BiH. 
  • Ukoliko već nemate dokument smjernica za sve grane u turizmu, ovdje možete preuzeti potpune industrijske smjernice. 

Izaberite kurs za sebe!

Besplatno
covid19-smjernice-bosna-i-hercegovina_hotelske-kuhinje

Hotelske kuhinje

Ovaj kurs namijenjen je za sve radnike u hotelskim kuhinjama.

Besplatno
covid19-smjernice-bosna-i-hercegovina_hotelske-službe-odrzavanja

Hotelske službe održavanja

Ovaj kurs namijenjen je za sve radnike u hotelskim službama održavanja.

Besplatno
covid19-smjernice-bosna-i-hercegovina_menadzment-u-hotelima

Menadžment u hotelima

Ovaj kurs namijenjen je za turističke radnike u menadžmentu u hotelima.

Besplatno
covid19-smjernice-bosna-i-hercegovina_recepcije-u-hotelima

Recepcije u hotelima

Ovaj kurs namijenjen je za turističke radnike na recepciji hotela.

Besplatno
covid19-smjernice-bosna-i-hercegovina_konobari-u-hotelima

Konobari u hotelima

Ovaj kurs namijenjen je za konobare u hotelima.

Besplatno
covid19-smjernice-bosna-i-hercegovina_kuhinje-u-restoranima

Kuhinje u restoranima

Ovaj kurs namijenjen je za turističke radnike u kuhinjama restorana.

« » strana 1 / 4