hoteli

Hotelske kuhinje

Kako biste pratili lekciju na cijelom ekranu, kliknite ovu ikonicu  Klikom na ikonicu   te zatim na Accessibility view otvorite lekciju u formatu prilagođenom slabovidnim osobama. Nakon što završite lekciju kliknite na dugme Označi završeno kako biste pristupili provjeri znanja i dobili certifkat za uspješan završetak kursa.    

Hotelske službe održavanja

Kako biste pratili lekciju na cijelom ekranu, kliknite ovu ikonicu  Klikom na ikonicu   te zatim na Accessbility view otvorite lekciju u formatu prilagođenom slabovidnim osobama. Nakon što završite lekciju kliknite na dugme Označi završeno kako biste pristupili provjeri znanja i dobili certifkat za uspješan završetak kursa.    

Menadžment u hotelima

Kako biste pratili lekciju na cijelom ekranu, kliknite ovu ikonicu  Klikom na ikonicu   te zatim na Accessbility view otvorite lekciju u formatu prilagođenom slabovidnim osobama. Nakon što završite lekciju kliknite na dugme Označi završeno kako biste pristupili provjeri znanja i dobili certifkat za uspješan završetak kursa.    

Recepcije u hotelima

Kako biste pratili lekciju na cijelom ekranu, kliknite ovu ikonicu  Klikom na ikonicu   te zatim na Accessbility view otvorite lekciju u formatu prilagođenom slabovidnim osobama. Nakon što završite lekciju kliknite na dugme Označi završeno kako biste pristupili provjeri znanja i dobili certifkat za uspješan završetak kursa.    

Konobari u hotelima

Kako biste pratili lekciju na cijelom ekranu, kliknite ovu ikonicu  Klikom na ikonicu   te zatim na Accessbility view otvorite lekciju u formatu prilagođenom slabovidnim osobama. Nakon što završite lekciju kliknite na dugme Označi završeno kako biste pristupili provjeri znanja i dobili certifkat za uspješan završetak kursa.