smithsonian-radionica_usaid-turizam

Ultimativni set alata za osmišljavanje i prezentaciju interaktivnih doživljala kulturnog nasljeđa

Pozivamo sektor turizma u BiH (turističke agencije, pružaoci iskustava, pružaoci smještaja i turističke organizacije)  da se prijave i prisustvuju jedinstvenoj radionici koju vam predstavlja USAID Turizam u saradnji sa Smithsonian Centrom za folklor i kulturnu baštinu . 

Teme i agenda radionice nalaze se na sljedećem linku: https://academy.turizambih.ba/wp-content/uploads/2022/03/agenda_SmithsonianBHS.pdf 

  

Linkovi za registraciju: 

 
 

Tourism sector in BiH (travel agencies, experience providers, accommodation providers and tourism organizations) are invited to register for and attend this one-of-a-kind workshop brought to you by USAID Tourism in cooperation with the Smithsonian Center for Folklore and Cultural Heritage.  

The workshop topics and agenda are at the following link: https://academy.turizambih.ba/wp-content/uploads/2022/03/agenda_SmithsonianENG.pdf 

To Register: