Analiza rodne ravnopravnosti u sektoru turizma

business, hard working, autonomous

Analiza rodne ravnopravnosti u sektoru turizma provedena je s ciljem identificiranja glavnih izazova i neophodnih intervencija za stvaranje većih mogućnosti za žene u turizmu i drugim srodnim sektorima. Ključni fokus analize je razviti razumijevanje o ženama koje su uključene u različite turističke aktivnosti, bilo da se radi o ženama iz ruralnih i urbanih sredina, o manje ili više obrazovanim ženama, o ženama koje se nalaze na različitim pozicijama turističkog lanca vrijednosti, od poljoprivrednih proizvođača do vlasnica preduzeća i njihovih zaposlenica pa sve do potrošača turističkih proizvoda i usluga, te žena s invaliditetom i LGBTIQ osoba.

Analiza je koncipirana tako da predstavi nalaze i zaključke, kao i ponudi preporuke za četiri grupe dionika – za upravljačka tijela u turizmu, poslodavce, obrazovne i istraživačke institucije u turizmu i organizacije civilnog društva.

Klikom na dugme ispod preuzmite analizu kao PDF dokument:

PREUZMITE ANALIZU

Sažetak analize rodne ravnopravnosti u sektoru turizma u Bosni i Hercegovini

Glavna svrha analize je sticanje uvida u raznolikost žena koje su uključene u različite turističke aktivnosti, a radi se o ženama iz seoskih i gradskih sredina, s različitim stepenom obrazovanja — od niskog do visokog, ženama u različitim dijelovima vrijednosnog lanca turizma — od poljoprivrednih proizvođača do vlasnica firmi i njihovih uposlenica te potrošača turističkih proizvoda i usluga, ženama koje žive s invaliditetom, kao i LGBTIQ osobama.

Procjena je ažurirana u februaru 2022. godine uvrštavanjem najnovijih podataka s posebnim osvrtom na četiri različite grupe dionika: za upravljačka tijela u turizmu, poslodavce, obrazovne i istraživačke institucije u turizmu i organizacije civilnog društva, te je zbog uzajamne povezanosti određenih nalaza i zaključaka, u tabeli ispod su sažete preporuke za sedam širih problematičnih područja.
Klikom na dugme ispod preuzmite sažetak analize kao PDF dokument, gdje su predstavljeni nalazi i zaključci.

PREUZMITE SAŽETAK ANALIZE