Materijali

Turizam Academy nudi mnogobrojne materijale koji su razvijeni za potrebe javnog sektora, ugostiteljstva, turističkog marketinga, investitora, lokalnih poduzetnika i mladih osoba zainteresovanih za razvoj turizma