Prilagođavanje usluge i komunikacija s osobama sa fizičkim invaliditetom

business, hard working, autonomous
Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno

U ovom kursu naučit ćete osnovne strategije za uspješnu komunikaciju i prilagođavanje usluga osobama sa fizičkim invaliditetom u turizmu. Razumjet ćete važnost inkluzivnosti u turističkoj industriji te kako prilagoditi svoje pristupe kako bi se osiguralo da svi gosti, bez obzira na njihove specifične potrebe, imaju pozitivno iskustvo.

 

Ovaj kurs je razvijen na osnovu materijala iz Vodiča za pružatelje usluga u turizmu “Unaprijedimo pristupačnost i inkluziju u turizmu”. Vodič je pripremljen u saradnji projekta USAID Turizam i Udruženja Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine, a verificirali su ga: Unija organizacija osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Koalicija organizacija osoba s invaliditetom grad Bijeljina – KOLOSI, Koalicija organizacija osoba s invaliditetom regija Doboj, Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona, Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona, Udruženje osoba oštećenog vida Tuzla, Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske.