Menadžment i marketing

Ova kategorija kurseva obuhvata širok spektar tema vezanih za razvoj ključnih vještina potrebnih za efikasno vođenje organizacije i plasiranje proizvoda na tržištu. Kursevi u ovoj kategoriji nude znanje o menadžmentu, liderstvu, planiranju, organizaciji, istraživanju tržišta, brendiranju, digitalnom marketingu i komunikaciji sa potrošačima. Cilj je pružiti holistički pristup poslovanju, omogućujući polaznicima da razumiju kompleksnost savremenog poslovnog okruženja i uspješno se nose s izazovima menadžmenta i marketinga.