Smještaj

Ova kategorija kurseva pruža osnovna znanja i vještine za efikasno vođenje različitih vrsta smještaja u turizmu, uključujući rezervacije, upravljanje gostima, održavanje kvaliteta i prilagođavanje potrebama tržišta. Cilj ove kategorije kurseva je osposobiti polaznike za uspješno upravljanje smještajem i pružanje visokokvalitetnih usluga gostima.

USAID Turizam donosi kurs Unaprijedite komunikacijske vještine: kako odgovoriti na pritužbe i pohvale koji ističe ključnu ulogu komunikacije u održavanju visoke reputacije vašeg poslovanja. Kroz teme kao što su verbalna i neverbalna komunikacija, naučit ćete...

USAID Turizam predstavlja kurs Kako ponuditi dodatne usluge vašeg biznisa i uživanje u turističkim atrakcijama Bosne i Hercegovine, koji istražuje ključne strategije za obogaćivanje poslovanja dodatnim uslugama i stvaranje nezaboravnog iskustva za vaše klijente....

Uspješno upravljanje osobljem ključno je za pružanje vrhunske usluge i stvaranje pozitivnog iskustva gostiju. Više o ovoj temi saznajte kroz kurs "Ljudi - srž vrhunske usluge u ugostiteljstvu i turizmu". U sklopu kursa pogledajte...

Preduzetništvo za mlade je serija od 5 kurseva namijenjenih srednjoškolcima kako bi kroz zanimljivu temu organizacije festivala ili događaja savladali osnove preduzetništva. Serija se sastoji od sljedećih kurseva: Kako napraviti uspješan događaj ili festival, Marketing i...

  USAID Turizam vam predstavlja kurs "Upoznavanje sa kategorizacijom prema Hotelstars kriterijima", gdje možete saznati koje uslove za kategorizaciju propisuje jedan od vodećih kategorizacijskih sistema hotela u Evropi. Hotelstars unija, kao međunarodna organizacija, postavlja standarde...

U ovom kursu naučit ćete osnovne strategije za uspješnu komunikaciju i prilagođavanje usluga osobama sa fizičkim invaliditetom u turizmu. Razumjet ćete važnost inkluzivnosti u turističkoj industriji te kako prilagoditi svoje pristupe kako bi se...