Smještaj

Ova kategorija kurseva pruža osnovna znanja i vještine za efikasno vođenje različitih vrsta smještaja u turizmu, uključujući rezervacije, upravljanje gostima, održavanje kvaliteta i prilagođavanje potrebama tržišta. Cilj ove kategorije kurseva je osposobiti polaznike za uspješno upravljanje smještajem i pružanje visokokvalitetnih usluga gostima.