Unaprijedite komunikacijske vještine: kako odgovoriti na pritužbe i pohvale

business, hard working, autonomous
Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno

USAID Turizam donosi kurs Unaprijedite komunikacijske vještine: kako odgovoriti na pritužbe i pohvale koji ističe ključnu ulogu komunikacije u održavanju visoke reputacije vašeg poslovanja. Kroz teme kao što su verbalna i neverbalna komunikacija, naučit ćete kako uspješno komunicirati s gostima i klijentima, kako reagirati na pohvale i pritužbe te kako koristiti kreativne strategije za unapređenje lojalnosti klijenata. Pravilno rješavanje pohvala i pritužbi od presudnog je značaja za održavanje pozitivne reputacije vaše kompanije i osiguravanje visokog nivoa zadovoljstva klijenata.