Turizam za sve

Ova kategorija kurseva pruža edukacije o ključnim aspektima stvaranja turističkih iskustava koja su prilagođena različitim potrebama putnika, uključujući fizičke, senzorne, kognitivne i rodne aspekte. Kroz ove kurseve, polaznici će istražiti strategije prilagodbe smještaja, prevoza, atrakcija i usluga kako bi postali inkluzivni i pristupačni različitim grupama putnika. Također će se baviti pitanjima rodne ravnopravnosti u turizmu, uključujući prilagođavanje marketinških pristupa i edukaciju osoblja o važnosti inkluzivnosti.