Preduzetništvo za mlade

business, hard working, autonomous
Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno

Preduzetništvo za mlade je serija od 5 kurseva namijenjenih srednjoškolcima kako bi kroz zanimljivu temu organizacije festivala ili događaja savladali osnove preduzetništva. Serija se sastoji od sljedećih kurseva: Kako napraviti uspješan događaj ili festival, Marketing i promocija događaja i festivala, Osnove prikupljanja financijskih sredstava i financijske održivosti, Angažovanje lokalne zajednice i rad sa volonterima, Evaluacija festivala. Poslije svakog kursa odgovorite na pitanja kroz kratki kviz i preuzmite svoj certifikat!

 

Kursevi su razvijeni kroz saradnju USAID Turizam projekta i Inkubatora društvenih inovacija „MUNJA“ za 11. takmičenje za srednjoškolce u poduzetništvu pod nazivom S.T.A.R. Challenge, održanog u 5 gradova u Bosni i Hercegovini (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Banja Luka, Zenica) u martu i aprilu 2024. godine.