Upoznajte se sa međunarodnim standardima za pružanje usluga smještaja

business, hard working, autonomous
Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno

 

USAID Turizam vam predstavlja kurs “Upoznavanje sa kategorizacijom prema Hotelstars kriterijima”, gdje možete saznati koje uslove za kategorizaciju propisuje jedan od vodećih kategorizacijskih sistema hotela u Evropi. Hotelstars unija, kao međunarodna organizacija, postavlja standarde kvalitete i kategorizacije hotela s ciljem osiguranja konzistentnih standarda i unapređenja iskustva gostiju. Saznajte kako je nastao Hotelstars, ko su njegovi članovi, šta su glavne smjernice za kategorizaciju i koje benefite donosi članstvo u Hotelstars uniji.