Brendiranje i certifikacija rukotvorina i prehrambenih proizvoda

business, hard working, autonomous

USAID Turizam u partnerstvu s Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, organizovao je posljednji u seriji virtualnih događaja pod nazivom Certifikacijom do uspjeha! Tema četvrte radionice je bila Brendiranje i certifikacija rukotvorina i prehrambenih proizvoda, a na ovoj stranici možete pogledati snimak održanog webinara. Saznajte više o mogućnostima i potrebi brendiranja organizacija kroz različite dostupne modele certifikacije (certifikacioni žig i certifikacijske oznake) u svrhu njihove bolje promocije i pozicioniranja na tržištu.

 

Webinar je namijenjen turističkim i drugim organizacijama uključenim u lanac vrijednosti turizma; organizacijama koje se bave izradom rukotvorina; poljoprivrednim proizvođačima i organizacijama uključenim u proizvodnju i preradu hrane; distributerima i trgovcima uključenim u plasman proizvoda; predstavnicima vlasti na lokalnom, entitetskom i bh. nivou kao i obrazovnim institucijama i organizacijama uključenim u podršku i razvoj sektora turizma i poljoprivredne proizvodnje.