certifikacijom-do-uspjeha_certifikacija-proizvoda_brendiranje-proizvoda_usaid-turizam

Brendiranje i certifikacija rukotvorina i prehrambenih proizvoda

USAID Turizam organizovao je 29. juna u partnerstvu s Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine posljednji u seriji virtualnih događaja pod nazivom Certifikacijom do uspjeha! Tema četvrte radionice je bila Brendiranje i certifikacija rukotvorina i prehrambenih proizvoda.

Pozivamo sve one koji nisu imali priliku da učestvuju u događaju da preslušaju snimak sa Zoom-a na našem YouTube kanalu.

Saznajte više o mogućnostima i potrebi brendiranja organizacija kroz različite dostupne modele certifikacije (certifikacioni žig i certifikacijske oznake) u svrhu njihove bolje promocije i pozicioniranja na tržištu. Ukoliko budete imali pitanja pišite nam na info@turizambih.ba

Ciljevi webinara Brendiranje i certifikacija rukotvorina i prehrambenih proizvoda

 • Uspostavljanje kontakta sa certifikacijskim tijelom i predstavljanje postupka i procedure uvođenja certifikacijske oznake
 • Pojašnjenje načina kako organizacije koje se bave rukotvorinama, bh. poljoprivredni proizvođači, prerađivači hrane i različiti ponuđači usluga u turizmu mogu certificirati svoju proizvodnju i usluge
 •  Upoznavanje organizacija sa značajem, mogućnostima i važnosti upotrebe intelektualnog vlasništva u poslovanju
 • Promocija, predstavljanje i primjeri certificiranih organizacija i nosioca prava oznake te njihova dosadašnja iskustva
 • Unaprijeđenje saradnja, razmjena informacija i znanja u oblasti zaštite intelektualnog vlasništva i dostupnih modela certifikacije

Kome je namijenjen webinar brendiranje i certifikacija rukotvorina i prehrambenih proizvoda?

 • Turističkim i drugim organizacijama
  uključenim u lanac vrijednosti turizma
 • Organizacijama koje se bave izradom rukotvorina
 • Poljoprivrednim proizvođačima i organizacijama uključenim u proizvodnju i preradu hrane
 • Distributerima i trgovcima uključenim u plasman proizvoda
 • Predstavnicima vlasti na lokalnom, entitetskom i bh. nivou
 • Obrazovnim institucijama i organizacijama uključenim u podršku i razvoj sektora turizma i poljoprivredne proizvodnje

Ko su govornici?