Kreiranje atraktivnih festivala kulture sa Smithsonian Centrom za folklor i kulturnu baštinu

business, hard working, autonomous

U saradnji sa Smithsonian Centrom za folklor i kulturnu baštinu, i predavačicom Halle Butvin, direktoricom specijalnih projekata u Smithsonian Centru, USAID Turizam je održao 8 sesija na temu kreiranja zanimljivih festivala. Kroz sesije saznat ćete najbolje prakse organizovanja uspješnih festivala na temu kulture, razumjeti značaj festivala u održavanju kulturnog nasljeđa i usvojiti vještine i upoznati se s alatima potrebnim za planiranje, budžet, prikupljanje sredstava i promoviranje vašeg kulturnog događaja i/ili festivala. Weibinari su namijenjeni organizatorima festivala koji žele pratiti najbolje međunarodne prakse kako bi poboljšali postojeću ponudu, preduzetnicima koji planiraju započeti karijeru u organizaciji festivala kao i turističkim organizacijama, muzejima i organizacijama kulture koje organizuju i podržavaju festivale kulture i kulturološke događaje.

Snimke svih 8 sesija pogledajte u nastavku. 

 

Sesija 1:

Sesija 2:

Sesija 3:

Sesija 4:

Sesija 5:

Sesija 6:

Sesija 7:

Sesija 8: