Potencijal i analiza destinacije

business, hard working, autonomous
Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno

USAID Turizam predstavlja snimak seminara na temu “Pozicioniranje Bosne i Hercegovine na globalnom MICE tržištu”, fokusiran na razvoj i proširenje segmenta korporativnih sastanaka u Bosni i Hercegovini. Tokom seminara održanog 24. i 25. oktobra, predstavljene su ključne teme iz oblasti MICE-a, poput potencijala Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti, različitih faktora koji utiču na pozicioniranje destinacije i potražnje, praktičnih strategija za razvoj, kao i taktika za kreiranje konkurentne ponude. Seminar su vodila četiri regionalna eksperta iz oblasti MICE turizma i korporativnih sastanaka: Miloš Milovanović (GainingEdge), Adem Braco Suljić (MEETEX), Zoran Parmak (Balkan-Adriatic DMC) i Filip Kustura (Corporate Centre Life Group). 

 

Pogledajte prvi od 3 snimka na kojem Miloš Milovanović govori o potencijalu i analizi destinacije.