Opće smjernice za komunikaciju sa osobama s invaliditetom

business, hard working, autonomous
Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno

U ovom kursu naučit ćete ključne smjernice za uspješnu komunikaciju i pružanje usluga osobama s invaliditetom u turizmu. Kroz praktične savjete, primjere i razumijevanje medicinskog i društvenog modela invaliditeta, bit ćete opremljeni za pružanje visokokvalitetnih usluga i stvaranje inkluzivnog okruženja za sve posjetitelje turističkih destinacija.

 

Ovaj kurs je razvijen na osnovu materijala iz Vodiča za pružatelje usluga u turizmu “Unaprijedimo pristupačnost i inkluziju u turizmu”. Vodič je pripremljen u saradnji projekta USAID Turizam i Udruženja Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine, a verificirali su ga: Unija organizacija osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Koalicija organizacija osoba s invaliditetom grad Bijeljina – KOLOSI, Koalicija organizacija osoba s invaliditetom regija Doboj, Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona, Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona, Udruženje osoba oštećenog vida Tuzla, Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske.