Preduzetništvo za mlade: Marketing i promocija događaja i festivala

business, hard working, autonomous
Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno