Tehnike pristupačne komunikacije

business, hard working, autonomous
Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno

Dobrodošli na kurs o informacijskoj pristupačnosti u turizmu! Informacijska pristupačnost postaje ključan alat za omogućavanje svima, bez obzira na fizičke ili kognitivne sposobnosti, da uživaju u turističkim destinacijama. Ovaj kurs omogućava razumijevanje standarda pisane i elektronske informacijske pristupačnosti i njenog značaja u turizmu. Naučit ćete osnovne principe informacijske pristupačnosti, kako da koristite alate i resurse koji podržavaju informacijsku pristupačnost te kako da prilagodite marketinške i informacijske materijale prema ETR standardima, čineći ih dostupnima za sve.

 

Ovaj kurs je razvijen na osnovu materijala iz Vodiča za pružatelje usluga u turizmu “Unaprijedimo pristupačnost i inkluziju u turizmu”. Vodič je pripremljen u saradnji projekta USAID Turizam i Udruženja Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine, a verificirali su ga: Unija organizacija osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Koalicija organizacija osoba s invaliditetom grad Bijeljina – KOLOSI, Koalicija organizacija osoba s invaliditetom regija Doboj, Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona, Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona, Udruženje osoba oštećenog vida Tuzla, Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske.