Turizam za sve: Tehnike pristupačne komunikacije

business, hard working, autonomous
Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno

Dobrodošli na kurs o informacijskoj pristupačnosti u turizmu! Informacijska pristupačnost postaje ključan alat za omogućavanje svima, bez obzira na fizičke ili kognitivne sposobnosti, da uživaju u turističkim destinacijama. Ovaj kurs omogućava razumijevanje standarda pisane i elektronske informacijske pristupačnosti i njenog značaja u turizmu. Naučit ćete osnovne principe informacijske pristupačnosti, kako da koristite alate i resurse koji podržavaju informacijsku pristupačnost te kako da prilagodite marketinške i informacijske materijale prema ETR standardima, čineći ih dostupnima za sve.