Umijeće dobrodošlice: Ostvarite poslovnu i osobnu korist

business, hard working, autonomous
Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno

Kurs „Umijeće dobrodošlice: Ostvarite poslovnu i osobnu korist” je osmišljen kako bi vam pružio razumijevanje ključnih vještina u oblasti gostoljubivosti i komunikacije, sa posebnim fokusom na interakciju sa kupcima. Bez obzira da li ste već iskusni u turističkoj industriji ili se svakodnevno susrećete sa turistima u okviru vašeg posla te želite unaprijediti komunikacijske vještine, ovaj kurs vam pruža priliku da steknete korisno znanje za postizanje boljih rezultata. Ovaj kurs je namijenjen svima koji svakodnevno po bilo kojem osnovu dolaze u kontakt sa turistima. Naučit ćete kako da gradite pozitivne odnose, efikasno rješavate konflikte i razvijate kreativne načine za unaprijeđenje vaših usluga.