Upoznaj svoje tržište: Vinska cesta Hercegovine – put ka tržištu

business, hard working, autonomous
Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno

USAID Turizam je u partnerstvu s Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizovao drugi u seriji virtualnih događaja pod nazivom Upoznajte svoje tržište! Tema drugog događaja je bila Vinska cesta Hercegovine – put ka tržištu. Saznajte više o načinima za stvaranje snažnog i jedinstvenog brenda Vinske rute Hercegovine slijedeći najbolje međunarodne prakse, sticanjem uslova za članstvo u Federaciju Iter Vitis i obogaćivanjem iskustva vinskog turizma s lokalnim proizvođačima hrane i pružateljima usluga. Saznajte koje su prednosti članstva u Iter Vitisu i kako stvoriti vinsku turu i privući posjetitelje. Poslušajte priču o uspjehu iz Moldavije – kako se obiteljska vinarija razvila u uspješan biznis i popularnu vikend destinaciju.

 Webinar je namijenjen hercegovačkim vinarijama, udruženjima proizvođača hrane i proizvođačima delikatesne hrane, kulturnim menadžerima gradova duž vinske ceste, pružateljima usluga kulturnog, prirodnog i avanturističkog turizma u Hercegovini i okolnim regijama, predstavnicima lokalnih, kantonalnih, entitetskih i državnih institucija, organizacijama za upravljanje destinacijama (DMO) i turističkim udruženjima, tur-operaterima, hotelima i drugim smještajnim kapacitetima, predstavnicima medija kao i obrazovnim institucijama.