Stvaranje zanimljivih festivala: Kako napraviti uspješan događaj i festival?

Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno

U suradnji sa Smithsonian Centrom za folklor i kulturnu baštinu, i predavačicom Halle Butvin, direktorice specijalnih projekata u Smithsonian Centru, USAID Turizam je dizajnirao kurseve za kreiranje zanimljivih festivala. 

 

Dostupno je 5 kurseva, dok je video materijal predstavljen kroz 8 cjelina. Već objavljene webinare na istu temu možete pogledati ovdje: 

https://academy.turizambih.ba/kreiranje-atraktivnih-festivala-kulture-sa-smithsonian-centrom-za-folklor-i-kulturnu-bastinu/ 

Šta ćete naučiti?

 

Najbolje prakse organizovanja uspješnih festivala su:

 

 • Razumjeti značaj i ulogu festivala u očuvanju kulturnog nasljeđa
 • Steći vještine i alate potrebne za planiranje, budžet, prikupljanje sredstava i promociju kulturnih događaja i/ili festivala
 • Postići osnovno razumijevanje u definisanju misije, vizije i ciljeva festivala
 • Dobiti finansijske savjete i šablone za izračunavanje prihoda i rashoda
 • Dobiti marketinške savjete za povećanje vidljivosti i podizanje svijesti o festivalima
 • Adekvatno upravljati volonterima prema potrebama festivala i mogućnostima volontera
 • Regulisati protok posjetilaca tokom festivala
 • Balansirati potrebama zajednice i posjetilaca
 • Raditi kroz primjere iz prakse i studije slučaja uspješnih svjetskih događaja i festivala

 

Kome je kurs namijenjen?

 

 • Organizatorima festivala koji žele da prošire i prilagode svoju trenutnu ponudu zasnovanu na najboljim međunarodnim praksama
 • Preduzetnicima koji planiraju da organizuju svoje festivale
 • Izlagačima sa svojim proizvodima
 • Turističkim organizacijama, muzejima i organizacijama kulture koji organizuju i podržavaju lokalne festivale

 

 

Zašto biste trebali pohađati ovaj kurs? 

 

Organizovanje događaja poput festivala, sajmova i marketa, važno je za svakog člana zajednice, okuplja ih i podsjeća na važnost zajednice, njihove zajedničke vrijednosti i tradiciju, a kroz te aktivnosti omogućava strancima i posjetiocima da nauče više o lokalnoj historiji, porijeklu, ali i o lokalnom poduzetništvu. 
 

Iako festivali donose veliku radost zajednici i turistima, oni nisu jednostavni za pripremiti i održati. Događaji ove prirode zahtijevaju dosta planiranja, priprema i nadzora.
 

Uloga ovog serijala kurseva je da predstavi sve složene korake pripreme, praćenja i evaluacije festivala kroz ukupno 5 jednostavnih, tematskih modula. Sam cilj ovog kursa je da pomogne učesnicima u održavanju uspješnih festivala učeći kroz najbolje prakse, posebno kada je u pitanju prikupljanje sredstava, promocija, zaštita životne sredine, regrutovanje volontera, evaluacija festivala, bezbjednost posjetilaca i zadovoljstvo učesnika.  

 

 

Šta su drugi rekli o kursu: 

    

“ Tokom ove obuke stekao sam mnoga praktična rješenja u smislu prikupljanja finansijskih sredstava za sam festival, i upoznao brojne zakonske propise koje moramo poštovati!”  

” Najkorisnije znanje koje sam stekla tokom ove obuke je prikupljanje sredstava za očuvanje i prezentaciju naše kulturne baštine uz izbjegavanje destruktivnih praksi”  

“Najpraktičnije znanje koje sam stekao je dizajniranje i planiranje prostora za festival.”  

“Toliko sam praktičnih rješenja naučila na primjerima festivala koje je predavačica navela, a koja su u velikoj mjeri primjenjiva u dizajniranju i organizaciji samih događaja”  

„Edukacija je odlično organizovana, Halle je veoma profesionalna, lijepo prenosi znanje i veoma je pristupačna, stvara opuštenu atmosferu. Drago mi je što smo imali priliku da se upoznamo i saznamo šta se dešava u BiH, ali i u svijetu”