Lekcija: Uvod i definicija invaliditeta

business, hard working, autonomous

Ova kratka video lekcija predstavit će vam definiciju pojma invaliditet kao i osnovna znanja o ovom pojmu. Video lekciju razvio je Chemonics International. Lekcija je na engleskom jeziku a prevod možete uključiti na samom videu, klikom na opciju Titlovi (C)  u donjem desnom uglu videa, i odabirom jezika.