Modul: Stvaranje zanimljivih festivala: Marketing i promocija događaja i festivala

Ako želite da pratite lekciju preko čitavog ekrana kliknite na dugme Prikaži preko cijelog ekrana.

Po završetku lekcije, kliknite Esc dugme na Vašoj tastaturi kako biste se vratili na sadržaj kursa i pristupili provjeri znanja.

 


 

 

Nakon pregleda lekcije Modul: Stvaranje zanimljivih festivala – Kako napraviti uspješan događaj i festival?, pristupite provjeri znanja klikom na dugme označi kao završeno.