hotel

LEKCIJA: Recepcije u hotelima

Kliknite na Recepcije u hotelima kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.

LEKCIJA: Menadžment u hotelima

Kliknite na Menadžment u hotelima kako biste započeli lekciju. Da biste pristupili provjeri znanja morate prvo završiti lekciju.