Profi program – obuka na radnom mjestu

business, hard working, autonomous

Problem nedostatka kvalitetne radne snage je gorući problem u turizmu Bosne i Hercegovine. USAID Turizam je napravio procjenu radne snage u turizmu do 2027. godine, čime se pokazalo da će tom sektoru biti potrebno 18.500 novih radnika u turizmu, dok će ih iz obrazovnih institucija u tom periodu izaći tek 10.400, pri čemu ostaje jaz od 8.100 radnika. Upravo nam ovaj podatak ukazuje na potrebu neformalnog treninga nekvalifikovanog i polukvalifikovanog kadra, i njihovog osposobljavanja za rad u ugostiteljskom sektoru.

 

Profi program je program profesionalnog osposobljavanja i razvoja koji se temelji na standardima struke, materijalima za učenje, obuci na radnom mjestu, mentorstvu i certifikaciji s fokusom na tri bazne oblasti poslova u ugostiteljstvu (proizvodnja hrane, posluživanje hrane i pića i domaćinstvo).

Profi program primijenjuje se u ugostiteljsko-turističkoj industriji u BiH u saradnji sa vodećim hotelima i restoranima, privrednim komorama, ministarstvima nadležnim za turizam i brojnim drugim relevantnim akterima.

 

Za uspješnu primjenu Profi programa u hotelu i restoranu, ključne uloge imaju:

  • Generalni menadžer (kao ambasador programa)
  • Menadžer ljudskih resursa ili slično (kao Profi koordinator)
  • Šefovi sektora domaćinstva, F&B i kuhinje (kao Profi treneri)

Tehničku podršku u primjeni Profi programa u datom hotelu ili restoranu pruža USAID Turizam projekat kroz specijalizirane obuke za Profi koordinatora i šefove sektora. U nastavku pronađite katalog resursa za pokretanje i provedbu Profi programa namijenjenih hotelima i restoranima koji su se registrovali za Profi program.

Za više informacija o Profi programu pogledajte naš priručnik Profi programa, a za dodatna pitanja možete se obratiti na e-mail: ajhadzic@turizambih.ba