Intervju s ekspertom Gabrielom Seder iz Desinations International

 

gabriel-seder

 

Gabriel se bavi marketingom u turizmu i razvojem destinacija i ima preko deset godina iskustva u savjetovanju različitih destinacija, od onih u razvoju do onih već etabliranih, kao i poslovnih subjekata iz sektora turizma iz cijelog svijeta. Pomagao je gradskim, regionalnim i nacionalnim organizacijama koje se bave destinacijama u pripremi i provedbi strategija i master planova turizma, razvoju i primjeni nacionalnih turističkih brendova i provođenju međunarodnih marketinških kampanja uz korištenje različitih kanala. Radio je u više od 15 saveznih država i destinacija širom Sjedinjenih Američkih Država.  

 

Na prethodnom radnom mjestu u Solimar International bio je angažovan na projektima razvoja turizma koje su finansirali USAID, Služba za nacionalne parkove, Svjetska banka i Međuamerička razvojna banka, a radio je i na provođenju marketinških kampanja u turizmu za klijente poput Nacionalne geografije, UNESCO-a, Smithsoniana i Svjetske fondacije za zaštitu prirode.  

 

Godine 2020. počeoje raditi za Destinations International kao direktor za politiku zagovaranja i razvoj programa. Na tom radnom mjestu bavi se pitanjima vezanim za upravljanje destinacijom, održivost i strateško planiranje, uspostavljanje organizacija koje se bave destinacijom, pitanjima javne politike kao što su beskućništvo, pristupačno stanovanje, ekonomski razvoj, raznolikost, jednakost i inkluzija, kao i načinima kako uskladiti rad organizacije koja se bavi destinacijom sa zajednicom kojoj služi.  

Rođen u priobalnom dijelu Maina, Gabriel sada živi u Washingtonu. Ima diplomu iz međunarodnih poslova sa Univerziteta George Washington.