Intervju sa eksperticom Brianne Dornbush, izvršna direktorica District Bridges

Nakon Kentuckyja i još oko desetak drugih mjesta na kojima je živjela, Brianne se 2009. godine preselila u Washington i sa sobom donijela svoju strast za saradnjom i san o osnivanju neprofitne organizacije kojom će „spasiti svijet“. Nijedno mjesto na kome je ranije živjela nije se činilo domom sve dok nije došla u Washington, odnosno u četvrt Columbia Heights. Nakon nekoliko godina etabliranja u Washingtonu, odvažila se i 2011. godine osnovala neprofitnu organizaciju pod nazivom Collaborate to Impact (CTI) koja je bila angažirana u zajednici i provodila aktivnosti sa drugim organizacijama. Preko ove organizacije Brianne je radila sa preko 40 neprofitnih organizacija na razvoju, prikupljanju sredstava i izradnji odnosa između više različitih sektora u cilju poticanja društvenih inovacija u oblasti siromaštva, pravde, zdravlja, obrazovanja i ekonomskog osnaživanja. 

Nakon četiri godine rada u ovoj neprofitnoj organizaciji, Brianne je kratko izašla (na neki način) iz svijeta neprofitnih organizacija i otisnula se u konsultantski svijet privatnog sektora, gdje je radila sa neprofitnim organizacijama, fondacijama i vladinim agencijama na izradi strateških i razvojnih planova, kao i strategija za društvene medije, te uspostavljanju međusektorske saradnje u domenu socijalne pravde i obrazovanja. Brianne se 2015. godine prihvatila zadatka da lokalnu volontersku inicijativu četvrti Columbia Heightsa pretvori u održivu organizaciju za budućnost. U toj novoj ulozi objedinila je svoju strast za liderstvom, saradnjom, razvojem lokalne zajednice i odnosima. Ono što je inicijativa četvrti Columbia Heights radila na okupljanju četvrti u okviru Dana Columbia Heightsa poslužilo je kao temelj za ono što će se na kraju pretvoriti u organizaciju pod nazivom District Bridges. Pod Brianninim vođstvom, organizacija je nastavila rasti i pronalaziti inovativna rješenja, te se razvila toliko da je počela djelovati na teritoriji cijelog grada Washingtona. Brianne ima diplomu iz teologije sa Univerziteta Asbury i diplomu magistrice liderstva sa Univerziteta George Washington. Veoma voli da uči i uvijek je znatiželjna. U privatnom životu voli da kuha i organizuje zabave, a često je možete vidjeti da planinari sa partnerom Mattom i njihovim jazavčarem Winstonom.