Lekcija 1: Razumijevanje uloge DMO

Za efikasno upravljanje destinacijom potrebna je jaka koalicija različitih aktera i organizacija koji zajedno rade na ostvarivanju zajedničkog cilja. Uloga Organizacije za upravljanje destinacijom je da predvodi i koordinira aktivnosti kako bi se taj cilj i ostvario. Umjesto kontroliranja aktivnosti svojih zainteresiranih strana i partnera, DMO-ovi objedinjuju resurse i stručna znanja i svojim organizacijama daju alate potrebne za ostvarivanje uspjeha. Zato je od presudne važnosti da DMO-vi rade na razvijanju jakih i efikasnih partnerstava. DMO je, na kraju krajeva, strateški lider razvoja destinacije na koji se zainteresirane strane iz zajednice oslanjaju za ostvarivanje napretka destinacije.   

Napomena: Kako biste pratili titlove na Bosanskom jeziku molimo Vas da u donjem desnom uglu videa kliknete na ikonicu CC kako biste uključili titlove (ukoliko nisu uključeni). Nakon toga kliknite na desnu ikonicu zupčanik (Settings) kako biste klikom na Subtitles imali mogćnost da odaberete Bosanski jezik.