Lekcija 9: Turistički informacioni sistemi

Napomena: Kako bi video pratili na BHS jeziku potrebno je da uključite titlove a potom da odete na opciju podešavanja i odaberete automatski prevod na bosanski jezik.