Primjeri i najbolje prakse za Turističke informacione sisteme

Virginia-Content-Marketing-Plan

 

Turističke informacije predstavljaju sadržaj za vašu destinaciju, odnosno činjenične informacije, opisne marketinške tekstove, karte, slike i video sadržaj, i drugo. Turistički informacioni sistem predstavlja komponente koje koristite za organizaciju ovog sadržaja.   

 

Sadržaj je taj koji pokreće marketing na internetu. Sadržaj je u središtu svega što služi da informira ciljnu publiku o određenoj temi i da je potakne na djelovanje.  

Bez sadržaja nema ni poruke.  

Temelj svih marketinških aktivnosti DMO-a treba biti utvrđivanje, razvoj, predstavljanje i distribucija sadržaja koji je potencijalnim turistima informativan i zanimljiv.  

Dobro isplanirana i primjenjena struktura upravljanja sadržajem je od ključne važnosti, jer se njom obezbjeđuje dostupnost relevantnog, kvalitetnog i zanimljivog sadržaj u odgovarajuće vrijeme i njegovo kasnije dostavljanje na odgovarajuću platformu.  

 

Sadržaj se može razvrstati na nekoliko različitih načina: 

– Statični sadržaj je osnova za internetska sredstva kao što je internet stranica DMO-a, kao i ključni izvor informacija kao što je internet stranica Georgia.Travel gruzijske Nacionalne uprave za turizam. Statični sadržaj predstavlja osnovne informacije koje se rijetko mijenjaju, uključujući standardne opise destinacije, historiju destinacije, valutu, opis proozvoda, informacije kako nešto uraditi, kao i odgovarajuća pravila i propise.   

– Dinamični sadržaj se stalno razvija i određen je aktuelnim stvarima i dešavanjima u određenom vremenskom periodu. Dinamični sadržaj može obuhvatati vijesti o novim atrakcijama, informacije o ponudama ili sniženim cijenama, informacije o novinama, od promocije mjeseca domaćeg piva do vijesti o lokacijamaInteraktivna karta staze Lewis i Clark i platforma sa kartom za putovanja po mjestima svjetske baštine su primjeri dinamičnog sadržaja, u sklopu kojih možete kandidovati mjesta da budu uvrštena na kartu i u vodič. Geoturističke mape-vodiči Nacionalne geografije također pokazuje kako se sadržaj može iskoristiti na dinamičan način.  

Upravljanje sadržajem oslanja se na aktivnu i neprekidnu mrežu kreatora i „kustosa“ sadržaja koji upravljaju kretanjem sadržaja i mogu uređivati, preoblikovati i vršiti distribuciju sadržaja odgovarajućoj publici.   

 

Turistički informacioni sistemi pomažu onima koji upravljaju sadržajem da taj proces lako provode. U sistemima kao što su Online turistički informacioni sistem (OTIS) organizacije Travel Oregon ili Najpametnije turističke destinacije Australije jasno se navodi da „kustosi“ sadržaja trebaju promovirati određene aspekte destinacije, a traženje i promociju određenih zanimljivih mjesta učiniti lakšim i efikasnijim.   

 

Niže su dati neki dodatni resursi od CrowdRiffa, organizacije koja je predstavljena tokom ovosedmičnog intervjua sa stručnjakom za DMO: 

https://crowdriff.com/tourism-community-stories/ 

https://crowdriff.com/resources/home/dmos-georgia-whistler-locals-visitors 

https://crowdriff.com/resources/home/use-crowdriff-digital-visitor-guide 

https://crowdriff.com/resources/home/travel-space-needle-bc-wine-crowdriff-reopening