Resursi i dobre prakse oporavka od COVID-19

I dok se pandemija nastavlja i izazovi rastu, svakog dana nastaju i novi resursi za oporavak destinacija od COVID-19. Sastavili smo spisak resursa i dobrih praksi koje vaša DMO može iskoristiti za planiranje oporavka i to korištenjem akcionog plana od tri koraka: Odgovor, ponovni početak rada i ponovno osmišljavanje.  

Na ovoj stranici se nalaze najvažniji i najrelevantniji resursi potrebni vašoj DMO da počne s izradom Akcionog plana za odgovor, ponovni početak rada i ponovno osmišljavanje. Primjeri konkretnih strategija određenih destinacija za provedbu ovog akcionog plana također su dati niže u tekstu. Na kraju stranice se nalaze opći resursi. 

Ovaj je okvir važan, jer vodi vašu DMO kroz najvažnije faze odgovora na trenutne potrebe vašeg područja i ponovno otvaranje vaše destinacije za posjetioce kada za to dođe vrijeme. U ovosedmičnoj vježbi ishoda popunit ćete akcioni plan zasnovan na pomenute tri faze, pri čemu ćete moći da pogledate primjer Privredne komore Sedone iz Arizone. Važno je napomenuti da sve strategije odgovora na krizu moraju biti prilagođene lokalnom kontekstu i biti u skladu sa lokalnim propisima vezanim za COVID-19. Drugim riječima, ono što funkcionira u Arizoni možda neće funkcionirati u vašoj zemlji. Ovi resursi su tu da vam daju ideju o tome šta druge destinacije rade, od kreativnih strategija za ponovno otvaranje restorana do strogih pravila socijalne udaljenosti i procjene dozvoljenih kapaciteta. 

Na kraju krajeva, vaša strategija ponovnog otvaranja mora biti zasnovana na upustvima nacionalnih i lokalnih vlasti. 

PRVA FAZA: ODGOVOR  

Odgovorite na trenutne izazove i potrebe nastale zbog pandemije COVID-19 i njen uticaj na sektor turizma, pri tome vodeći računa kako o posjetiocima, tako i o stanovnicima.  

 • Odgovor Evropske komisije za putovanja na pandemiju COVID-19. Komisija se udružila sa pridruženim članovima i partnerima s kojima su održavali korisne online radionice i davali podatke kako bi pomogli nacionalnim turističkim organizacijama i DMO-ima da se nose sa sadašnjim izazovima, ali i s onim koji će doći u vremenu nakon krize.  
 • S jednim od prvih i najrobusnijih planova za odgovor na krizu izazvanu COVID-19s, Novi Zeland je pohvaljen kao globani lider u rješavanju ovog izazova i iznalaženju efektivnih strategija upravljanja u svrhu odgovora na krizu i planiranja za dan kada će turisti opet početi dolaziti. Vlada preko društvenih medija promovira domaće turističke pakete, ohrabruje sigurno putovanje i veću saradnju s regionalnim turističkim organizacijama i operaterima kako bi im se pomoglo da svoje regije i proizvode promoviraju Novozelanđanima. Domaće tržište će vjerovanto biti jedno od prvih koje će se oporaviti nakon COVID-19, pa je stoga u pogledu planiranja važno usmjeriti se na ovaj profil posjetilaca. Novi Zeland provodi kampanju na teritoriji cijele države da ohrabri angažman na lokalnom nivou, potakne prikupljanje podataka kako bi se više saznalo o domaćoj klijenteli i promovira uspostavljanje partnerstva s glavnim medijskim kućama u pogledu plasiranja istog sadržaja.  
 • Savezna država Nevada je zatvorila svih 440 kazinaMGM Resorts International je privremeno zatvorio sve svoje objekte u Las Vegasu. Većina firmi će nastaviti da radnicima isplaćuje platu.  
 • Nacionalni plan spremnosti za COVID-19 ostrva Barbados obuhvata policijski čas kojim se zabranjuje napuštanje stana ili kuće od 20:00 do 06:00, uz ograničeno kretanje tokom dana. Firme iz privatnog sektora su bile zatvorene, osim onih za koje je vlada napravila izuzetak kao što su prodavnice hrane, apoteke, benzinske pumpe i farme, uz posebno dozvoljeno radno vrijeme za svaku vrstu privrednog subjekta. Restoranima će i dalje biti dozovljen rad ali samo za šaltersku prodaju. Ljudi koji krše ovu odredbu bez razumnog objašnjenja kaznit će se kaznom od 50.000 barbadoskih dolara, godinom dana zatvora ili oboje. Uveden je i novi raspored na osnovu prezimena pri čemu je privrednim subjektima dozvoljeno da ograničeno rade određenim danima na osnovu prvog slova naziva tog subjekta. Isti raspored po osnovu prezimena je primjenjen i na pojedince na osnovu kojeg su znali kojeg dana koji potrošači mogu dolaziti na benzisku pumpu. 

DRUGA FAZA: PONOVNI POČETAK RADA  

Poduzimanje neposrednih koraka neophodnih da se počne s vraćanjem posjetilaca na destinaciju radi ponovnog započinjanja rada industrije turizma. Koji su koraci potrebni za ponovno otvaranje (baloni za putovanja, edukacija i certifikacija o sigurnosti)?   

 • Baloni za putovanja. Radi se o ideji da nekoliko zemalja ili destinacija može napraviti „balon za putovanja“ u kome nema COVID-19 što će posjetiocima omogućiti slobodno putovanje između tih destinacija. Ovi baloni se prave na nekoliko mjesta, uključujući između Novog Zelanda i Australije i između zemalja članica Evropske unije. Estonija, Litvanija i Latvija su se također udružile da naprave baltički balon za putovanja. Svako ko nije išao van baltičkih država u zadnje dvije sedmice, ko nije zaražen i nije bio u kontaktu s nekim ko je pozitivan na testu može slobodno putovati iz jedne u drugu baltičku zemlju. To može upućivati i na eventualno proširivanje „baltičkog balona“ i, recimo, uključivanje Armenije u taj sporazum. Sve zemlje moraju biti otvorene da prihvate dolazak ljudi iz druge zemlje; što su neki zvaničnici Evropske unije osporili kao kršenje ideologije i provedbe Šengenskog sporazuma. 
 • Sardinija, Italija, razmatra uvođenje ‘zdravstvenog pasoša’ za sve turiste koji dolaze u to regiju kako bi se napravilo sigurno okruženje za ljude koji dolaze na odmor, kao i za stanovnike Sardinije. Putnici će prilikom ukrcavanja na avio ili trajekt trebati da imaju zdravstveni pasoš kako bi im bio dozvoljen ulazak. Druge regije Italije koje su u velikoj mjeri oslonjene na turizam razmatraju uvođenje sličnih mjera.  
 • Grčka je predložila da se putnici testiraju na Covid-19 tri dana prije polaska. Time bi se ograničio broj ljudi na aerodromima i smanjila bi se gužva i generalno problematika testiranja na aerodromima.  
 • Vodič Novog Zelanda za ponovno započinjanje rada sektora turizma
 • Turistička zajednica Singapura je sastavila Radnu grupu za oporavak turizma, koja predstavlja saradnju između javnog i privatnog sekora, a koja je formirana s ciljem da se pripreme i provedu strategije kojima će se pomoći industrija turizma i zemlja pozicionirati u pogledu oporavka. Radna grupa treba potaći aktere iz industrije turizma da rade zajedno kao partneri a ne kao konkurenti. SkillsFuture Singapore (portal za online edukacije i karijerno savjetovaje koje vodi vlada) će također pružati podršku sektoru turizma u obliku konkretnih obuka.  
 • Madrid, Španija: promocija turizma je usmjerena na stanovnike regije Madrida i građane susjednih zajednica. „Svjesni smo da će nakon pandemije međunarodno tržište i industrija turizma pretrpjeti velike promjene u pogledu pristupa i strukture, tako da će naš prvi korak biti jačanje domaćeg turizma.“ 
 • Bermudi – Bermudi počinju s otvaranjem zemlje korak po korak. U okviru prve faze: maloprodajni objekti i restorani otvoreni samo za dostavu i šaltersku prodaju; građevinarsto, mašinstvo i uređenje prostora; parkovi, plaže i tereni za golf; osnovne službe vlade i sudovi; ograničen javni prevoz; ograničen broj ljudi na skupovima; Bermudi se trenutno nalaze u drugoj fazi ponovnog otvaranja. Strategije ponovnog početka rada obuhvataju izradu „relevantnih paketa“ za različite vrste kratkih putovanja, poslovnih događaja, privlačenje sektora jahtinga i unaprjeđenje luka za kruzere, pri čemu su ciljne grupe dvije kategorije američkih gradova kao izvornih tržišta za rast zajedno s onim što Turistička zajednica Bermuda zove „njegovanim“ tržištima.  

TREĆA FAZA: PONOVNO OSMIŠLJAVANJE  

Ponovo osmisliti potencijal turizma u funkciji transformacije vaše destinacije. Šta biste uradili drugačije po pitanju upravljanja turizmom?   

 • Evropski gradovi reklamiraju inicijativu „Nova sutrašnjica“. Cilj je da se razmjene ideje i izazovi, pronađe inspiracija u novoj praksi i različitim pristupima, i zajednički, sa svim članovima zamisli nova budućnost obnovljenih destinacija i redefiniranih konvencija kako bi se ispunile nove želje i ponašanje putnika. To je redefinirana DMO.   
 • „Naša se industrija praktično ponovo osmišlja, od virtuelnih, 3D obilazaka muzeja i nastupa komičara, do web kamera koje prenose sliku s omiljenih destinacija. Expected Atlanta je napravila virtuelne ture ulične hrane i povezala se s lokalnim firmama koje se bave dostavom hrane tako da ljudi mogu probavati hranu dok od kuće učestvuju u ovoj turi. Visit Helsinki su pokrenuli Virtualni Helsinki kao  „digitalnog blizanca“ glavnog grada Finske. Visit Scotland je objavio zvukove planina, obale i šuma da ljude pod stresom poveže s čudima destinacije. Video Nadu ne možete izbjeći koji je napravio Visit Portugal objedinjava duh otpornosti i razmišljanja s porukom: „Vrijeme je da zastanete. Vrijeme je da napravite pauzu, radi dobrobiti svijeta. U međuvremenu, možemo sanjati o sjajnim danima koji će doći. U ovome smo zajedno.“  
 • Ponovno otvaranje u konttekstu održivosti. Namjera je da se omogući priuštiva i održivija transportna povezanost, kao i bolja povezanost općenito, ojača pametno rukovođenje prilivom turista na osnovu odgovarajućih mjerenja i alata, diversifikuje turistička ponuda i omogući turizam van sezone, razviju održive vještine turističkih radnika i valorizuju raznolikosti krajolika, kao i kulturne raznolikosti širom Evrope uz zaštitu i obnovu prirodnog kapitala tla i morskih područja, a u skladu sa strateškim pristupom u funkciji održive plave i zelene ekonomije. Treba obuhvatiti i promociju održivih turističkih smještajnih kapaciteta (kroz dobrovoljne programe kao što su znak za zaštitu okoliša EU i sistem za ekološko upravljanje i ocjenjivanje – EMAS).   
 • Turizam može imati koristi od digitalne tranzicije, koja može osigurati nove načine upravljanja prilivom putnika i turista, dati više mogućnosti i ponuditi veći izbor, osigurati efikasnu upotrebu ograničenih sredstava, prikupljanje i dijeljenje preciznih profila turista, digitalizacija može pomoći i u razumijevanju trendova i potreba turista, omogućiti turizmu da odmah odgovori na promjenjivu potražnju turista, omogućiti privrednim subjektima iz sektora turizma da imaju sve raspoložive informacije o sigurnim transakcijama, te služiti kao mjera za izgradnju povjerenja i turistima davati informacije o tome zašto je sigurno putovati.  
 • Konkretni primjeri s destinacija: 
 • Venecija, Italija. COVID-19 je doveo do toga da je 30 miliona turista prestalo putovati. Stanovnici sada koriste tu priliku da ponovno zamisle kako bi turizam mogao izgledati i kako se može njegovati održiva i prijatna kultura, karakter i grad. Kampanja „Tu smo Venecijo“ zagovara sprječavanje prekomjernog turizma koji sa sobom donosi ozbiljne poplave. Osim toga, organizacija „Spasimo Veneciju“ koristi ovo vrijeme da istakne prioritet brenda Venecije i promovira bolji kvalitet života za stanovnike i posjetioce.    
 • Za Jamajku, zvijezdu u usponu Kariba, ponovno osmišljavanje turizma sastoji se od diversifikacije novih turističkih proizvoda, pristupa novim tržištima, promocije ulaganja, izgradnje novih partnerstava i razvoja ljudskih potencijala. Sadašnja industrija turizma Jamajke previše zavisi od kruzera i krstarenja. Kontrola kruzera se treba uzeti u obzir prilikom ponovnog osmišljavanja turizma Jamajke, što se može postići povećanjem zračnog prevoza i novih ruta dolaska do ostrva sa destinacija iz cijelog svijeta. Osim toga, kontinuirano unaprjeđenje radne snage u industriji turizma može se postići većim brojem programa ili obuka iz oblasti ugostiteljstva i upravljanja turizmom uz pomoć vladinih grantova.  

Neki od dodatnih resursa: