Virutelni sastanak i diskusija o vježbi

Virtuelni sastanak i diskusija o vježbi održat će se svakog četvrtka u 16:00 sati. Sastanci će biti snimljeni i objavljeni na ovoj stranici ubrzo nakon završetka, tako da ih možete pregledati u bilo kojem trenutku. Virtuelni sastanci i diskusije o vježbi namenjeni su prvenstveno osoblju DMO-a da učestvuju u aktivnoj radionici na kojoj se razgovara o vježbi i ostalim programskim materijalima u ovome kursu.

Svi sastanci će biti virtuelnog tipa i održavat će se putem Zoom platforme. Pravovremeno ćete, prije svakog sastanka, dobiti link i ostale upute za pristup našem virtuelnom sastanku.