Vježba – operativni budžet DMO-a i projekcije novih izvora prihoda

Obrazac prihoda DMO-a

 

 

U okviru ovosedmične vježbe popunjavat ćete gornji obrazac kako biste bolje razumjeli operativni budžet vaše DMO, kao i potencijalne nove izvore prihoda koje možete koristiti, a s kojima ste se upoznali u okviru ovosedmične lekcije. Upustva za popunjavanje obrasca data su na prvoj stranici. Ako vaša DMO već ima obrazac za budžet, možete ga koristiti za ovu vježbu. Razmislite o novim izvorima finansiranja i načinima na koje vaša DMO može imati raznovrsne modele prihoda što će doprinijeti njenoj boljoj finansijskoj stabilnosti.  

Stranicu pod nazivom „Prodaja robe“ trebate prilagoditi. Prilikom knjiženja bruto prihoda, odnosno bruto prodaje, svi prihodi od prodaje se prikazuju u bilansu uspjeha. Nema izdvajanja troškova proizvodnje (troškova prodane robe – COGS) iz bilo kog izvora. Neto prihod prikazuje samo ono što je ostalo nakon oduzimanja troškova proizvodnje datog proizvoda. Ako za 20 dolara prodate majicu čija proizvodnja košta 5 dolara, bruto prihod iznosi 20 dolara, dok je neto prihod 15 dolara.  

Neto prihodi = bruto prihodi – trošak prodane robe (COGS) 

 

 

Upustvo: 

1. Počnite od stranice „Počnite ovdje“ i pročitajte upustva prije nego što nastavite dalje.   
2. Idite na stranicu „Pitanja i pretpostavke“ i odgovorite na pitanja o vašem poslovnom modelu tako što ćete popuniti sva polja označena zelenom bojom.   
3. Odgovori na ova pitanja će pomoći da se na osnovu vrsta modela prihoda koje želite koristiti popuni stranica „Model dobiti i gubitaka“.   
4. Ako vaša DMO nudi modele prihoda kao što su oni na stranicama označenim narandžastom bojom, popunite data polja, jer je za te modele potrebno više informacija.   
5. Idite na „Model dobiti i gubitaka – projektovano“ i popunite sva polja označena zelenom bojom vezana za modele prihoda ili troškove vaše organizacije. Po potrebi dodajte nove redove.